Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home

Noutati

by Florin Iordache last modified Apr 23, 2014 02:31 PM
File Precizari nr. 26428/02.02.2016 by Gabriela Bujor — last modified Feb 04, 2016 11:56 AM
privind organizarea si desfasurarea examenelor de certificare a calificarii profesionale/atestare a competentelor profesionale ale absolventilor din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016
Autonomii locale in spatiul romanesc by Costin Iordache — last modified Feb 02, 2016 10:25 AM
File C source code Plan de invatamant clasele IX-X - domeniul Economic by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:42 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele IX-X - domeniul economic - extrase din anexa 1 OMECI 3312- 2.03.2009 si OMECTS 4463 -2010
File C source code Plan de invatamant clasele XI-XII - domeniul Electric by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele XI-XII - calificari TIE, TEEA
File Plan de invatamant clasele IX-X - domeniul Electric by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele IX-X - domeniul Electric
File Plan de invatamant clasele XI-XII - domeniul Electronica Automatizari by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele XI-XII - calificari TOTC, TTC, TA
File Plan de invatamant clasele IX-X - domeniul Electronica Automatizari by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele IX-X - domeniul Electronica Automatizari
File image/x-icon Plan de invatamant clasele IX-XII - Domeniul EICO by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele IX-XII - Domeniul EICO, calificarea Coafor stilist
File Pascal source code Plan de invatamant clasele XI-XII - calificari TAE,TAP by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele XI-XII - calificarile Tehnician in activitati economice, Tehnician in activitati de posta - extrase din anexa 1 si 2 OMECI 3423 18.03.2009
File Plan de invatamant clasele XI-XII - calificarile Organizator banqueting, Tehnician gastronomie by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele XI-XII - calificarile Organizator banqueting, Tehnician gastronomie - extrase din anexa 3 si 4 OMECI 3423 18.03.2009
File Plan de invatamant clasele IX-X - domeniul Turism si Alimentatie by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 04:32 PM
contine planuri de invatamant pentru clasele IX-X - domeniul Turism si Alimentatie - extrase din anexa 2 OMECI 4857 31.08.2009 si OMECTS 4463 -2010
File Plan cadru-liceu tehnologic clasele XI-XII by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 11:46 AM
contine planuri cadru pentru liceu tehnologic clasele XI-XII - extras anexe OMECI nr.3412 16.03.2009
File Plan cadru-liceu tehnologic clasele IX-X by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 11:46 AM
contine planurile cadru liceu tehnologic clasele IX-X- extrase din anexe OMECI nr.3411 16.03.2009 si omects 3081 27.1.2010
File Plan cadru liceu teoretic - seral - extras anexa OMEC 4051-2006 by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 10:19 AM
contine planuri cadru - filiera teoretica - invatamant seral - pentru specializarile: Stiinte sociale, Matematica-informatica - OMEC 4051 -2006
File Plan cadru-liceu teoretic - invatamant de zi - extras anexe OMECI nr.3410 16.03.2009 by Vasile Lezeriuc — last modified Feb 01, 2016 10:19 AM
contine planuri cadru de invatamant - filiera teoretica pentru specializarile: Stiinte sociale, Matematica-informatica - extrase din anexele 1 si 2 din OMECI nr.3410 - 16.03.2009
File Plan de invatamant clasele a XI-a - invatamant profesional de 2 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 29, 2016 10:02 AM
extras din anexa nr2. a OMEN 3548 / 15.04.2013 - pentru calificarile ERTC, EAE, EC, EEJT
File Plan de invatamant clasele a X-a - invatamant profesional de 2 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 29, 2016 10:02 AM
extras din anexa nr1. a OMECTS 3749 -19.04.2012 - pentru domeniile Electronica Automatizari , Electric
File Troff document Plan cadru de invatamant - invatamant profesional de 2 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 29, 2016 10:02 AM
anexa 3 omects 3168-3.02.2012
File Plan de invatamant clasele XI - invatamant profesional de 3 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 28, 2016 11:03 AM
extras din anexa nr2. a OMECS 3684 / 8.04.2015 - pentru calificarile EAE, ERTC, EC, EEJT, Ospatar, Bucatar, Cofetar, Frizer-Coafor
File Plan de invatamant clasele X - invatamant profesional de 3 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 28, 2016 11:05 AM
extras din anexa nr1. a OMECS 3684 / 8.04.2015 - pentru domeniile EA, Electric, EICO, Alimentatie
File Plan de invatamant clasele IX - invatamant profesional de 3 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 28, 2016 11:03 AM
extras din anexa nr1. a OMEN 3731 / 26.06.2014 - pentru domeniile EA, Electric, TA, EICO
File Anexa 1 la O.M.E.N. nr.3152 din 24.02.2014 by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 28, 2016 11:03 AM
Contine planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a
File Ordin nr. 3152 din 24.02.2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 28, 2016 11:03 AM
File Programa scolara Consiliere si orientare by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:34 PM
Curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani clasele a IX-a, a X-a, a XI-a Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014
File Precizări privind programele şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:31 PM
precum şi pentru stagiile de pregătire practică CDL, care se aplică la clasa a IX-a în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar 2014-2015 Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014
File Octet Stream Precizări privind programele şcolare pentru cultură generală by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:27 PM
care se aplică în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, începând cu anul şcolar 2014-2015 Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014
File Ordin 4437/2014 pentru aprobarea precizarilor privind programele scolare by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:23 PM
in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si in invatamantul profesional special, incepand cu anul scolar 2014-2015, precum si pentru aprobarea programei scolare pentru Consiliere si orientare, curriculum diferentiat pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a
File C source code Precizări privind încadrarea personalului didactic by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:14 PM
care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii” Nr. 51.919/30.09.2015
File Precizări privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016 by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:12 PM
Nr. 51.920/30.09.2015
File Precizari referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:08 PM
pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul scolar 2015-2016 Nr. 51.910/30.09.2015
Precizari by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 02:55 PM
Planuri cadru si de invatamant 2012-2015 by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:07 AM
planuri cadru si de invatamant valabile pentru anul scolar 2012-2015
OMECS 3684 din 8 aprilie 2015 by Remus Cazacu — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
File Zip archive Planuri de invatamant pentru clasa a X-a Invatamant profesional de 2 ani by Remus Cazacu — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
ORDIN privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional de 2 ani
File Zip archive Planuri de invatamant pentru clasa a XI-a Invatamant profesional de 2 ani by Remus Cazacu — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
Ordin nr. 3548/15.04.2013 pentru aprobarea planurilor de învățământ pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învățământ profesional de 2 ani
File PDF document Nota incadrare 2014 2015 by Florin Iordache — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
File PDF document Nota activitati 2014 2015 by Florin Iordache — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
File Zip archive Precizari nomenclator 2014 2015 by Florin Iordache — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
File Planurile de învăţământ pt. clasa a IX-a învăţământ profesional de stat de 3 ani - cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi stagii de pregătire practică, by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
Anexa 1 la OMEN NR.3731/26.06.2014
File Planul cadru de învăţământ pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
OMEN 3152_24.02.2014 privind aprobarea planului cadru de invatamant pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
File Plan de invatamant Electrician constructor - Invătământ profesional de 2 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
Calificarea: Electrician constructor - Domeniul: Electric conform - anexa 2 OM 3548/15.04.2013
File Plan de invatamant Electronist retele de telecomunicatii- Invătământ profesional de 2 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
Calificarea: Electronist retele de telecomunicatii - Domeniul: Electronica Automatizari conform - anexa 2 OM 3548/15.04.2013
File Plan de invatamant Electronist aparate si echipamente - Invătământ profesional de 2 ani by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
Calificarea: Electronist aparate si echipamente - Domeniul: Electronica Automatizari conform - anexa 2 OM 3548/15.04.2013
File PDF document Nomenclatorul calificarilor profesionale by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
File PDF document Planuri de invatamant pentru scoala postliceala si scoala de maistri TIRT,TAS,OEDOP,MECSRE by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
pentru calificarile - Tehnician infrastructura retele de telecomunicatii, Tehnician in activitati de secretariat, Operator economic Diriginte oficiu postal, Maistru electrician centrale statii si retele electrice
File PDF document Plan de invatamant pentru scoala profesionala - electronist retele telecom by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
pentru calificarea - electronist retele de telecomunicatii
File PDF document Planuri de invatamant pentru stagii de pregatire practica - electronist retele telecom by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
pentru calificarea - electronist retele de telecomunicatii
File PDF document Planuri de invatamant tehnologii: Tehnician in instalatii electrice, Tehnician electrician electronist auto by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
pentru calificarile - Tehnician in instalatii electrice, Tehnician electrician electronist auto
File PDF document Planuri de invatamant tehnologii: Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician de telcomunicatii, Tehnician in automatizari by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
pentru calificarile - Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician de telcomunicatii, Tehnician in automatizari
File PDF document Planuri de invatamant tehnologii: Coafor stilist by Vasile Lezeriuc — last modified Jan 27, 2016 09:09 AM
pentru calificarea - Coafor stilist