Personal tools
You are here: Home

Noutati

by Florin Iordache last modified Jul 11, 2016 01:31 PM
File Anexa nr 1 la Ordinul MEN nr. 3914 din 18.05.2017 by Gabriela Bujor — last modified Aug 17, 2017 08:23 AM
privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional
File OMEN 3914_18.05.2017 by Gabriela Bujor — last modified Aug 17, 2017 08:18 AM
Ordin referitor la aprobarea reperelor metodologice privind proiectarea CDL, clasa IX și X, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional