arhiva

Documentul contine informatii ce nu sunt utilizate in anul in curs
13 A,B,C FR TEHNOLOGIE ELECTRONICA CDS

Acest material a fost conceput pentru a oferi sprijin practic elevilor în planificarea activităţilor diferenţiate la clasă. Elevii au stiluri unice de învăţare, ei învaţă în moduri diferite, cu viteză diferită şi din experienţe diferite.

M 3 ELEMENTE DE PROIECTARE 2012-2013

Acest document contine : M3.1 CURRICULA M3.2 AUXILIAR CURRICULAR M3.3 ITEMI DE EVALUARE M3.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M3.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 3

M1.7. PORTOFOLIU LABORATOR BEA

Este un document individual al elevului. Are in structura lucrari de laborator si permite evaluarea elevului certificand activitatea acestuia la laboratorul BEA.

M1 BAZELE ELECTRONICII ANALOGICE 10ABCDEF

Modulul abordeaza electronica ANALOGICA la nivel basic ;pe parcursul unui an scolar exista 70 ore curs si 35 ore de laborator Competentele vizate sunt UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE; UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE DISCRETE; SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR. Acest document contine : M2.1 CURRICULA M2.2 AUXILIAR CURRICULAR M2.3 ITEMI DE EVALUARE M2.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M2.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 2 M2.6 LUCRARI DE LABORATOR M2

M1.TEHNOLOGIE ELECTRONICA

Acest document contine : M1.1 CURRICULA M1.2 AUXILIAR CURRICULAR M1.3 ITEMI DE EVALUARE M1.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M1.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 1

M6 INTRETINERE PLANIFICATA

Documentul are urmatoarea structura : -curricula -auxiliar curricular -itemi de evaluare -structura portofoliului la M6 -calcularea mediei finale la M6

M9 PROIECTAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE

Acest document contine M9.1 CURRICULA M9 M9.2 Auxiliar curricular M9 M9.3 Itemi de evaluare M9 M9.4 Structura portofoliului individual al elevului la M9 M9.5 Calcularea mediei finale la M9