M 3 ELEMENTE DE PROIECTARE 2012-2013

by Florin Iordache last modified 2012-09-05T13:30:13+03:00
Acest document contine : M3.1 CURRICULA M3.2 AUXILIAR CURRICULAR M3.3 ITEMI DE EVALUARE M3.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M3.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 3
M 3.1 CURRICULA by Florin Iordache — last modified Dec 12, 2011 08:32 AM

Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 31 de ore / an, din care: Laborator tehnologic – 31 ore;

M3.2 AUXILIAR CURRICULAR by Florin Iordache — last modified Dec 12, 2011 08:33 AM

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificării este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din SPP.

M3.3 ITEMI DE EVALUARE by Florin Iordache — last modified Dec 13, 2011 09:51 AM

Itemii permit evaluarea unitara a elevilor in acord cu curricula .Fiecare item numeste competentele specifice vizate . Itemul are in structura 1.tematica 2.competenta vizata 3.criterii evaluare 4.data rezolvare(predare) 5.grila punctaj evaluare 6.nota,observatii

M3.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE LA M 3 by Florin Iordache — last modified Dec 13, 2011 09:53 AM

Acest document prezinta calcularea mediei finale ,tipurile de itemi evaluati ,timpul de rezolvare ,data de predare a documentului . Nota prezinta criterii suplimentare de evaluare .

M3.6 LUCRARI DE LABORATOR M3 by Florin Iordache — last modified Dec 13, 2011 09:53 AM

Lucrarile de laborator se prezinta sub forma unor fise de lucru .Lucrarile de laborator au drept obiectiv dobandirea competentelor vizate de curricula si rezolvarea itemilor de evaluare .