M1 BAZELE ELECTRONICII ANALOGICE 10ABCDEF

Modulul abordeaza electronica ANALOGICA la nivel basic ;pe parcursul unui an scolar exista 70 ore curs si 35 ore de laborator Competentele vizate sunt UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE; UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE DISCRETE; SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR. Acest document contine : M2.1 CURRICULA M2.2 AUXILIAR CURRICULAR M2.3 ITEMI DE EVALUARE M2.4 STRUCTURA PORTOFOLIU ELEV M2.5 CALCULAREA MEDIEI FINALE M 2 M2.6 LUCRARI DE LABORATOR M2
M1.4 PORTOFOLIU INDIVIDUAL ELEV

Documentul prezinta un model standard de portofoliu individual elev.Acest document reprezinta principalul document ce atesta activitatea elevului la M1 BAZELE ELECTRONICII ANALOGICE . Evaluarea elevului se face cu ajutorul itemilor din prezentul document .

M1.7. PORTOFOLIU LABORATOR BEA

Este un document individual al elevului. Are in structura lucrari de laborator si permite evaluarea elevului certificand activitatea acestuia la laboratorul BEA.