Personal tools
You are here: Home / Acte de studii / legislatie

by Florin Iordache last modified Nov 25, 2011 10:39 AM
File Zip archive REGULAMENTUL ACTELOR STUDII.zip by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:39 AM
File Zip archive FORMULARE ACTE STUDII.zip by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:40 AM
File Zip archive FORMULARE DOC SCOLARE.zip by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:40 AM
File OMEN 3838/11.07.2014 by Aurora Busuioc — last modified Nov 11, 2014 02:49 PM
Ordinul care reglementează eliberarea actelor de studii pentru promotia 2014.
File ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 by Aurora Busuioc — last modified Mar 24, 2017 06:00 PM
Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
File Adresa MENCS Nr. 46765/ 21.11.2016 by Aurora Busuioc — last modified Mar 24, 2017 07:39 PM
Precizări privind tipul și modul de completare a formularelor actelor de studii - promoția 2017
File OMENCS Nr. 5079/2016 by Aurora Busuioc — last modified Mar 27, 2017 07:52 PM
R.O.F.U.I.P. DIN 31.08.2016