Catedra Tehnică

by Florin Iordache last modified 2019-10-31T16:19:05+03:00
responsabil catedră 2019-2020 Vrînceanu Paula Greta
Documente manageriale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:54 AM

plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale

Documente de dezvoltare profesională by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:57 AM

tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări si referate, publicatii ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitătile de dezvoltare profesionala desfăsurate în cadrul catedrei/ cercului metodic

Documente extracurriculare by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:58 AM

program consultatii, program pregătire pentru performante, program remedial, centralizare rezultate la concursuri, olimpiade, documentatia cercurilor artistice, sportive tehnico-aplicative ce functionează sub egida catedrelor

Documente operaţionale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 12:07 PM

format caiet de evaluare, lista portofoliu cadru didactic, lista portofoliu elev, auxiliare curriculare – materiale pentru predare / sinteze materie, materiale pentru învătare / activităti de învătare, materiale pentru evaluare / baterii de teste, proiecte didactice planuri lectie, activităti de învătare, fise de lucru, fise de studiu