Personal tools

arhiva

by Florin Iordache last modified Dec 09, 2011 10:05 AM
File Microsoft Word Document plan operational by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:47 AM
Planul Operaţional al Catedrei tehnice C.T.C. „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău este corelat în general cu misiunea învăţământului preuniversitar din România stabilind acţiuni şi măsuri pentru anul 2009-2010, în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii educative din colegiu.
File PowerPoint presentation prezentare raport sem I tehnic.ppt by Florin Iordache — last modified Nov 30, 2011 11:50 AM
File Microsoft Word Document plan final de evaluare 2009 by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:48 AM
contine descrierea procesului de evaluare, tehnici si instrumente de evaluare, plan de evaluare