Personal tools
You are here: Home / Catedre/ comisii metodice / Catedre / Catedra Tehnică / catedra de instruire practica
Log in


Forgot your password?
 

catedra de instruire practica

by Florin Iordache last modified Dec 09, 2011 10:08 AM
Documente de organizare by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 01:48 PM
diagrame de resurse, încadrări, orar cadre didactice / elevi, decizie constituire catedră
Documente manageriale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 01:50 PM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
Documente de dezvoltare profesională by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 10:13 PM
tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări si referate, publicatii ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitătile de dezvoltare profesionala desfăsurate în cadrul catedrei/ cercului metodic
Documente extracurriculare by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 10:13 PM
program consultatii, program pregătire pentru performante, program remedial, centralizare rezultate la concursuri, olimpiade, documentatia cercurilor artistice, sportive tehnico-aplicative ce functionează sub egida catedrelor
Documente operationale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 01:56 PM
format caiet de evaluare, lista portofoliu cadru didactic, lista portofoliu elev, auxiliare curriculare – materiale pentru predare / sinteze materie, materiale pentru învătare / activităti de învătare, materiale pentru evaluare / baterii de teste, proiecte didactice planuri lectie, activităti de învătare, fise de lucru, fise de studiu
Convenţii cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică by Daniela Dimitriu — last modified Dec 07, 2011 05:40 PM