Personal tools
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

Documente manageriale

by Florin Iordache last modified Dec 08, 2011 01:50 PM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
File Citrix ICA settings file Catedra de instruire practică by Daniela Dimitriu — last modified Jan 23, 2012 10:12 PM