Documente de organizare

diagrame de resurse, încadrări, orar cadre didactice / elevi, decizie constituire catedră