Personal tools
You are here: Home / Catedre/ comisii metodice / Catedre / Catedra Tehnică / Documente manageriale
Log in


Forgot your password?
 

Documente manageriale

by Florin Iordache last modified Dec 08, 2011 11:54 AM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
MODELE: planificari, caiete si planuri de evaluare, notare ritmica, standard de promovare by Gabriela Bujor — last modified Apr 04, 2017 10:16 PM
File Plan managerial CT 2012-2017 by Gabriela Bujor — last modified Apr 04, 2017 10:25 PM
File Raport activitate CT 2012-2017 by Gabriela Bujor — last modified Apr 04, 2017 10:26 PM
File Componenta catedrei tehnice 2013-2017 by Gabriela Bujor — last modified Apr 04, 2017 10:29 PM
File x-conference/x-cooltalk Graficul activitatilor catedrei tehnice by Gabriela Bujor — last modified Apr 04, 2017 10:31 PM
2015-2017