Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home / Catedre/ comisii metodice / Catedre / catedra de geografie socio umane istorie
OTI 2016
OTI 2016
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

catedra de geografie socio umane istorie

by Florin Iordache last modified Dec 09, 2011 10:07 AM
Documente manageriale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 01:38 PM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
Documente de dezvoltare profesională by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 01:41 PM
tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări si referate, publicatii ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitătile de dezvoltare profesionala desfăsurate în cadrul catedrei/ cercului metodic
Documente extracurriculare by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 01:42 PM
program consultatii, program pregătire pentru performante, program remedial, centralizare rezultate la concursuri, olimpiade, documentatia cercurilor artistice, sportive tehnico-aplicative ce functionează sub egida catedrelor
DOCUMENTE OPERATIONALE by Florin Iordache — last modified Jun 20, 2013 02:46 PM
format caiet de evaluare, lista portofoliu cadru didactic, lista portofoliu elev, auxiliare curriculare – materiale pentru predare / sinteze materie, materiale pentru învătare / activităti de învătare, materiale pentru evaluare / baterii de teste, proiecte didactice planuri lectie, activităti de învătare, fise de lucru, fise de studiu