Catedra de limba si literatura romana

by Florin Iordache last modified 2011-11-25T15:14:26+02:00
sef catedra Cosescu Adina responsabil Ardei Mihai
Documente operationale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 02:24 PM

format caiet de evaluare, lista portofoliu cadru didactic, lista portofoliu elev, auxiliare curriculare – materiale pentru predare / sinteze materie, materiale pentru învătare / activităti de învătare, materiale pentru evaluare / baterii de teste, proiecte didactice planuri lectie, activităti de învătare, fise de lucru, fise de studiu

Documente manageriale by Adina Cosescu — last modified Mar 13, 2013 07:15 PM

decizie și atributii,plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale

Documente de dezvoltare profesionala by Adina Cosescu — last modified Sep 09, 2012 06:25 PM

curriculum vitae cadre didactice, tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări și referate, publicații ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitățile de dezvoltare profesionala desfășurate în cadrul catedrei/ cercului metodic