Personal tools
You are here: Home / Catedre/ comisii metodice / Catedre / Catedra de limba si literatura romana

Catedra de limba si literatura romana

by Florin Iordache last modified Nov 25, 2011 03:14 PM
sef catedra Cosescu Adina responsabil Ardei Mihai
Documente operationale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 02:24 PM
format caiet de evaluare, lista portofoliu cadru didactic, lista portofoliu elev, auxiliare curriculare – materiale pentru predare / sinteze materie, materiale pentru învătare / activităti de învătare, materiale pentru evaluare / baterii de teste, proiecte didactice planuri lectie, activităti de învătare, fise de lucru, fise de studiu
Documente de organizare by Adina Cosescu — last modified Oct 07, 2012 11:13 PM
Organigrama, Incadrare, Orar
Documente manageriale by Adina Cosescu — last modified Mar 13, 2013 07:15 PM
decizie și atributii,plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
Documente de dezvoltare profesionala by Adina Cosescu — last modified Sep 09, 2012 06:25 PM
curriculum vitae cadre didactice, tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări și referate, publicații ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitățile de dezvoltare profesionala desfășurate în cadrul catedrei/ cercului metodic