Documentele catedrei de matematică 2011-2012

by Cristina Magirescu last modified 2012-09-07T08:27:12+02:00
Documente de dezvoltare profesională by Florin Iordache — last modified Sep 07, 2012 10:04 AM

tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări și referate, publicații ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitățile de dezvoltare profesionala desfășurate în cadrul catedrei/ cercului metodic

Documente manageriale by Cristina Magirescu — last modified Sep 15, 2012 11:50 AM

plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale