Personal tools
You are here: Home / Catedre/ comisii metodice / Catedre / catedra de religie arte educatie fizica
OTI 2016
OTI 2016
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

catedra de religie arte educatie fizica

by Florin Iordache last modified Feb 17, 2012 12:20 PM
Documente de organizare by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 03:04 PM
diagrame de resurse, încadrări, orar cadre didactice / elevi, decizie constituire catedră
Documente manageriale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 03:06 PM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
Documente de dezvoltare profesională by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 03:07 PM
tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări si referate, publicatii ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitătile de dezvoltare profesionala desfăsurate în cadrul catedrei/ cercului metodic
Documente extracurriculare by Florin Iordache — last modified Feb 20, 2012 10:15 AM
program consultatii, program pregătire pentru performante, program remedial, centralizare rezultate la concursuri, olimpiade, documentatia cercurilor artistice, sportive tehnico-aplicative ce functionează sub egida catedrelor
Documente operationale by Florin Iordache — last modified Sep 11, 2012 10:27 PM
format caiet de evaluare, lista portofoliu cadru didactic, lista portofoliu elev, auxiliare curriculare – materiale pentru predare / sinteze materie, materiale pentru învătare / activităti de învătare, materiale pentru evaluare / baterii de teste, proiecte didactice planuri lectie, activităti de învătare, fise de lucru, fise de studiu
Luni 18 feb 2013, ora 14.00, pr. prof. Ioan Arsane va sustine o ora demonstrativa cu tema "Elemente de iconografie ortodoxa" cl. a X-a D Feb 18, 2013 from 02:00 PM to 03:00 PM Capela Sf. Nicolae, by Bandraburu Floarea
Luni 18 feb 2013, ora 14.00, pr. prof. Ioan Arsane va sustine o ora demonstrativa cu tema "Elemente de iconografie ortodoxa" cl. a X-a D. Ora se va desfasura in Capela Sf. Nicolae.