Personal tools
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

Documente manageriale

by Florin Iordache last modified Dec 08, 2011 03:06 PM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
File Citrix ICA settings file Plan managerial educatie fizica. by MIhaela Turcu — last modified Nov 27, 2011 03:10 PM
catedra de educatie fizica.
File Plan managerial religie, arte, muzica. . by MIhaela Turcu — last modified Nov 27, 2011 03:12 PM
Catedra de religie arte muzica.
File Raport de activitate by MIhaela Turcu — last modified Feb 20, 2012 10:21 AM
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEM I AN SCOLAR 2011-2012
File RAPORT DE ACTIVITATE COMISIE METODICA 2011- 2012 by MIhaela Turcu — last modified Sep 11, 2012 10:23 PM
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE :EDUCATIE FIZICA,RELIGIE,ARTE. PPT RAPORT ANUAL
File RAPORT DE ACTIVITATE COMISIE METODICA 2011- 2012 by MIhaela Turcu — last modified Sep 11, 2012 10:22 PM
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE :EDUCATIE FIZICA,RELIGIE,ARTE.
PROCEDURA SCUTITI MEDICAL by MIhaela Turcu — last modified Sep 12, 2012 12:18 PM
PARCURSUL SCUTIRILOR MEDICALE PARTIALE SI ANUALE PENTRU ORA DE EDUCATIE FIZICA
PLANIFICARI EDUCATIE FIZICA SI SPORT by MIhaela Turcu — last modified Sep 11, 2012 10:24 PM
Planificari calendaristice. Esalonarea unitatilor de invatare.
File PLanificari catedra de religie by MIhaela Turcu — last modified Sep 12, 2012 12:20 PM
Planificari religie IX-XII