Comisia SSM

by Florin Iordache last modified 2016-12-20T10:05:03+03:00
Documente specifice by Florin Iordache — last modified Dec 20, 2016 09:09 AM

Atribuțiile comisiei Repartizarea sarcinilor pe membri Raport de activitate semestrial/anual Plan managerial/de activități Produse ale activităților comisiei (procese verbale, situații statistice, analize, proiecte, înregistrări video, fotografii, dovezi, activități)