Personal tools
You are here: Home / Comisii / Comisii / Comisia SSM

Comisia SSM

by Florin Iordache last modified Dec 20, 2016 09:05 AM
Legislatie specifica by Florin Iordache — last modified Dec 20, 2016 09:09 AM
Documente specifice by Florin Iordache — last modified Dec 20, 2016 09:09 AM
Atribuțiile comisiei Repartizarea sarcinilor pe membri Raport de activitate semestrial/anual Plan managerial/de activități Produse ale activităților comisiei (procese verbale, situații statistice, analize, proiecte, înregistrări video, fotografii, dovezi, activități)