Personal tools
You are here: Home / Comisii / Comisii / Comisia SSM / Legislatie specifica

Legislatie specifica

by Florin Iordache last modified Dec 20, 2016 09:09 AM
File Opis Legislatie SSM by Vasile Lezeriuc — last modified Dec 20, 2016 09:29 AM
Cuprinde toate tilurile de ordine, legi, H.G., privind Sanatatea si Securitatea in Munca
File Legea 319 / 2006 by Vasile Lezeriuc — last modified Dec 20, 2016 09:29 AM
LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în munca
File H.G. 1425 / 2006 by Vasile Lezeriuc — last modified Dec 20, 2016 09:29 AM
HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006