biblioteca

Parteneriate

Biblioteca şcolară "MARIN SORESCU" a Colegiului Tehnic de Comunicaţii "NICOLAE VASILESCU-KARPEN" Bacău are încheiate acorduri de parteneriat - la nivelul colegiului - cu asociaţii şi instituţii culturale şi din domeniul educaţiei în scopul realizării unor activităţi cultural-educative în cadrul unor proiecte comune - care să asigure deschiderea către cultură şi informaţie în rândul tuturor participanţilor.

Planuri manageriale ale bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU" a CTC N.V. Karpen Bacău

Planurile manageriale ale bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU" a Colegiului Tehnic de Comunicaţii "N. V. KARPEN" Bacău - care cuprind activităţile şi acţiunile propuse a fi desfăşurate de biblioteca şcolară şi/sau în colaborare cu cadre didactice din instituţia de învăţământ sau cu parteneri externi, comform proiectelor propuse spre derulare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă.

Prezentari multimedia

Prezentari multimedia (prezentari Power Point, arhive de imagini, ...) specifice activitatii bibliotecii scolare

Proceduri operaţionale

Proceduri operaţionale specifice în desfăşurarea activităţilor bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU"

Proiecte cultural-educative

Proiecte cultural-educative iniţiate de biblioteca şcolară sau în parteneriat cu alţi organizatori sau instituţii.