Personal tools
You are here: Home / Compartimente / biblioteca / MANUALE ŞCOLARE / MANUALE ŞCOLARE

MANUALE ŞCOLARE

by Florentina Dinca last modified Aug 23, 2012 11:40 AM
Relaţii despre activitatea şi acţiunile ce ţin de informarea, asigurarea şi gestionarea manualelor şcolare.
File Excel spreadsheet Catalogul manualelor scolare 2012-2013 by Florentina Dinca — last modified Aug 23, 2012 11:36 AM
Catalogul manualelor scolare aprobate de MECTS - valabil pentru anul scolar 2012-2013
File Situaţia restanţelor la recuperarea manualelor şcolare by Florentina Dinca — last modified Aug 23, 2012 11:45 AM
Situaţia manualelor şcolare nerecuperate la sfârşitul anului şcolar 2011-2012 pe clase.