OMECTS 5556/2011

by Florentina Dinca last modified 2012-08-16T14:28:22+03:00
Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Regulamentului de organiyare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare