OMEdC 3172 din 30.01.06

by Florin Iordache last modified 2012-01-25T09:48:28+03:00
referitor la aprobarea planurilor de învatamânt si a programelor scolare pentru cultura de specialitate,aferenta ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directa de calificare - la clasele a XI-a si a XII-a învatamânt de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica - si pentru ruta progresiva de calificare - la clasele a XII-a si a XIII-a învatamânt de zi, prin scoala de arte si meserii si anul de completare