Ordine privind aprobarea planurilor cadru

ORDIN 3485 din 15.04.2013

ORDIN 3485 PENTRU APROBAREA PLANURILOR DE ÎNVĂȚAMÂNT PENTRU PREGĂTIRE PRACTICĂ ȘI STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ, DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII PENTRU CLASA A XI-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 2 ANI

Ordin 4437/2014 pentru aprobarea precizarilor privind programele scolare

in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si in invatamantul profesional special, incepand cu anul scolar 2014-2015, precum si pentru aprobarea programei scolare pentru Consiliere si orientare, curriculum diferentiat pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a

Ordin Nr. 3412 din 16 martie 2009

Ordin privind aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru: clasa a X a - scoala de arte si meserii;clasa a X a - ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, ruta directa de calificare;clasa a XI a - anul de completare;clasa a XI a, a XII a si a XII a / a XIII a,ciclul superior al liceului,filiera tehnologica, cursuri de zi si seral.

Ordin Nr. 3412 din 16 martie 2009

Ordin privind aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru: clasa a X a - scoala de arte si meserii;clasa a X a - ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, ruta directa de calificare;clasa a XI a - anul de completare;clasa a XI a, a XII a si a XII a / a XIII a,ciclul superior al liceului,filiera tehnologica, cursuri de zi si seral.

Ordinul nr 3313 din 2 martie 2009

ORDIN privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasa a X-a a scolii de arte si meserii, clasa a XI- a an de completare,clasele a Xl-a/a XII-a si a XII- a / aXlll- a, ciclul superior al liceului tehnologic si a planurilor de invatamint pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic,cursuri de zi si serale

Ordinul nr. 3316 din 2 martie 2009

ORDIN de modificare a ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5746/28.10.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitătilor de învătământ preuniversitar de stat pentru anul scolar 2009-2010

Ordinul nr. 3317 din 2 martie 2009

O R D I N pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008 privind Calendarul miscării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul scolar 2009 - 2010

Ordinul nr. 3410 din 16 martie 2009

ORDIN cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi

Ordinul nr. 3411 din 16 martie 2009

ORDIN cu privire la aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru clasa a IX a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, invatamant de zi si seral

Ordinul nr. 3423 din 18 martie 2009

Ordin privind aprobarea palnurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasele a XI a, a XII a si a XII a / a XIII a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi