Ordine privind aprobarea planurilor cadru

by Florin Iordache last modified 2012-01-23T16:04:15+03:00
Ordin Nr. 3412 din 16 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

Ordin privind aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru: clasa a X a - scoala de arte si meserii;clasa a X a - ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, ruta directa de calificare;clasa a XI a - anul de completare;clasa a XI a, a XII a si a XII a / a XIII a,ciclul superior al liceului,filiera tehnologica, cursuri de zi si seral.

Ordinul nr. 3316 din 2 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

ORDIN de modificare a ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5746/28.10.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitătilor de învătământ preuniversitar de stat pentru anul scolar 2009-2010

Ordinul nr. 3317 din 2 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

O R D I N pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008 privind Calendarul miscării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul scolar 2009 - 2010

Ordin Nr. 3412 din 16 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

Ordin privind aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru: clasa a X a - scoala de arte si meserii;clasa a X a - ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, ruta directa de calificare;clasa a XI a - anul de completare;clasa a XI a, a XII a si a XII a / a XIII a,ciclul superior al liceului,filiera tehnologica, cursuri de zi si seral.

Ordinul nr. 3410 din 16 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

ORDIN cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi

Ordinul nr 3313 din 2 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

ORDIN privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasa a X-a a scolii de arte si meserii, clasa a XI- a an de completare,clasele a Xl-a/a XII-a si a XII- a / aXlll- a, ciclul superior al liceului tehnologic si a planurilor de invatamint pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic,cursuri de zi si serale

Ordinul nr. 3423 din 18 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

Ordin privind aprobarea palnurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasele a XI a, a XII a si a XII a / a XIII a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi

Ordinul nr. 3411 din 16 martie 2009 by Florin Iordache — last modified Jan 23, 2012 03:04 PM

ORDIN cu privire la aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru clasa a IX a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, invatamant de zi si seral

ORDIN 3485 din 15.04.2013 by Florin Iordache — last modified Apr 25, 2013 03:07 PM

ORDIN 3485 PENTRU APROBAREA PLANURILOR DE ÎNVĂȚAMÂNT PENTRU PREGĂTIRE PRACTICĂ ȘI STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ, DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII PENTRU CLASA A XI-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 2 ANI

ORDIN 3731 DIN 26.06.2014 by Vasile Lezeriuc — last modified Sep 03, 2014 03:43 PM

OMEN, Anexa2 - pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani; Anexa3 - planuri cadru - Structura de pregătire prin învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Ordin 4437/2014 pentru aprobarea precizarilor privind programele scolare by Gabriela Bujor — last modified Jan 27, 2016 04:23 PM

in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si in invatamantul profesional special, incepand cu anul scolar 2014-2015, precum si pentru aprobarea programei scolare pentru Consiliere si orientare, curriculum diferentiat pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a