Ordinul nr 3313 din 2 martie 2009

by Florin Iordache last modified 2012-01-23T16:04:17+03:00
ORDIN privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasa a X-a a scolii de arte si meserii, clasa a XI- a an de completare,clasele a Xl-a/a XII-a si a XII- a / aXlll- a, ciclul superior al liceului tehnologic si a planurilor de invatamint pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic,cursuri de zi si serale