Ordinul nr. 3317 din 2 martie 2009

by Florin Iordache last modified 2012-01-23T16:04:16+03:00
O R D I N pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008 privind Calendarul miscării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul scolar 2009 - 2010