Anexa nr. 2 la ORDIN nr. 4.435 din 29 august 2014

FISA DE DESCRIERE a temei pentru proba practica in vederea certificarii calificarii profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani