Metodologie, anexa la OMEN nr. 4434/2014

de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică