Acte aparute dupa intrarea in vigoare a Legii Educatiei Nationale

Hotarâri de guvern, ordine, legislatie salarizare aparuta dupa intrarea in vigoare a Legii Educatiei Nationale
OMECTS nr 4472 din 14.06.2012

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare

OMECTS nr. 3157 din 31.01.2012

O R D I Npentru modificarea şi completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011

OMECTS nr. 4145 din 24.05.2012

O R D I N privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2012

OMECTS nr. 6239 din 2012

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

OMECTS nr.5560/2011

O R D I N pentru aprobare Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin 3027/08.01.2018

[entru completarea si modificarea anexei - Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Ordonanta de urgenta din decembrie 2012

Privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotararile judecatoresti devenite executorii in decursul anului 2013