OMECTS nr. 3157 din 31.01.2012

by Loredana Mortun last modified 2012-06-27T11:53:15+03:00
O R D I Npentru modificarea şi completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011