Personal tools
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

OMEN nr. 3597 din 18.06.2014

by Loredana Mortun last modified Jun 11, 2015 08:49 AM
O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011

Zip archive icon OMEN 3597.zip — Zip archive, 378 KB (387415 bytes)