Personal tools
You are here: Home / miscare-personal / miscare personal 2012-2013 / legislatie / OMECTS nr. 5624 din 31.08.2012

OMECTS nr. 5624 din 31.08.2012

by Loredana Mortun last modified Sep 17, 2012 07:47 AM
O R D I N pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat