OMECTS nr. 5624 din 31.08.2012

by Loredana Mortun last modified 2012-09-17T07:47:27+03:00
O R D I N pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat