Personal tools
You are here: Home

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search to refine your search.

Search results 325 items matching your search terms.

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

File Lista CDL 2018-2019
by Gabriela Bujor last modified Jul 17, 2018 11:45 AM
File Nota MEN nr.52/16.01.2018
privind consilierea, monitorizarea, evaluarea examenelor de certificare a competențelor profesionale by Gabriela Bujor last modified Mar 06, 2018 05:47 PM
2017-2018
by Gabriela Bujor last modified Feb 28, 2018 11:28 PM
File OMEN 3768 din 20.04.2017 privind competițiile școlare
by Gabriela Bujor last modified Feb 28, 2018 11:19 PM
File Regulament concurs pe meserii
by Gabriela Bujor last modified Feb 28, 2018 11:18 PM
2017-2018
by Gabriela Bujor last modified Feb 28, 2018 11:12 PM
File D2 Repartizarea spatiilor scolare 2017-2018
by Gabriela Bujor last modified Nov 06, 2017 12:41 PM
File D3 Repartiția stagiilor de pregătire practică 2017-2018
by Gabriela Bujor last modified Oct 17, 2017 12:53 PM
File D4 Structura anului școlar 2017-2018
by Gabriela Bujor last modified Oct 17, 2017 12:52 PM
File x-conference/x-cooltalk D6 Diagrama cadre didactice
by Gabriela Bujor last modified Sep 25, 2017 08:29 AM
File D5 Diagrama privind planul de școlarizare 2017-2018
by Gabriela Bujor last modified Sep 25, 2017 08:28 AM
2017
by Gabriela Bujor last modified Sep 25, 2017 08:20 AM
File Nota 2295_15.09.2017_activitati IPT 2017-2018
Activitățile specifice învățământului profesional și tehnic(IPT) în anul școlar 2017-2018 by Gabriela Bujor last modified Sep 21, 2017 07:56 PM
File Ordin 4796 din 31.08.2017
privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic ... by Gabriela Bujor last modified Sep 13, 2017 09:45 PM
File Precizari privind aplicarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale 2017-2018
by Gabriela Bujor last modified Sep 04, 2017 08:55 AM
File Anexa nr 1 la Ordinul MEN nr. 3914 din 18.05.2017
privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul ... by Gabriela Bujor last modified Aug 17, 2017 08:23 AM
File OMEN 3914_18.05.2017
Ordin referitor la aprobarea reperelor metodologice privind proiectarea CDL, clasa IX și X, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul ... by Gabriela Bujor last modified Aug 17, 2017 08:18 AM
File Domeniul Electronica automatizari
by Gabriela Bujor last modified May 05, 2017 08:57 AM
File Troff document Repartizarea temelor de proiect
by Gabriela Bujor last modified May 04, 2017 09:20 AM
File Prima pagina proiect nivel 4
by Gabriela Bujor last modified May 04, 2017 09:16 AM
File Troff document Fisa monitorizare proiect
by Gabriela Bujor last modified May 04, 2017 09:15 AM
File Troff document Cerere inscriere sustinere atestat
by Gabriela Bujor last modified May 04, 2017 09:14 AM
File Fisa de evaluare a proiectului nivel4
by Gabriela Bujor last modified May 04, 2017 09:13 AM
File Octet Stream Raportul comisiei de disciplina
by Gabriela Bujor last modified Apr 07, 2017 10:02 AM
File Octet Stream plan operational comisia disciplina
by Gabriela Bujor last modified Apr 07, 2017 10:01 AM
File Octet Stream plan managerial comisia disciplina
by Gabriela Bujor last modified Apr 07, 2017 10:00 AM
2015-2016
by Gabriela Bujor last modified Apr 07, 2017 09:59 AM
File x-conference/x-cooltalk Graficul activitatilor catedrei tehnice
2015-2017 by Gabriela Bujor last modified Apr 04, 2017 10:31 PM
File Componenta catedrei tehnice 2013-2017
by Gabriela Bujor last modified Apr 04, 2017 10:29 PM
File Raport activitate CT 2012-2017
by Gabriela Bujor last modified Apr 04, 2017 10:26 PM