Comisia SSM

by Florin Iordache last modified 2019-09-18T08:48:30+03:00
Documente specifice by Florin Iordache — last modified Sep 18, 2019 08:48 AM

Atribuțiile comisiei Repartizarea sarcinilor pe membri Raport de activitate semestrial/anual Plan managerial/de activități Produse ale activităților comisiei (procese verbale, situații statistice, analize, proiecte, înregistrări video, fotografii, dovezi, activități)