Personal tools
You are here: Home / Compartimente / biblioteca

biblioteca

by Florin Iordache last modified May 14, 2012 02:10 PM
Prezentari multimedia by Florentina Dinca — last modified Nov 30, 2011 09:32 AM
Prezentari multimedia (prezentari Power Point, arhive de imagini, ...) specifice activitatii bibliotecii scolare
Activitati cultural-educative by Florentina Dinca — last modified Nov 30, 2011 09:36 AM
Activitati cultural-educative organizate in cadrul bibliotecii CTCNVK
Suport legislativ by Florentina Dinca — last modified Feb 22, 2012 11:23 AM
Legislatie din domeniul bibliotecilor
Prezentare biblioteca by Florentina Dinca — last modified Nov 30, 2011 10:50 AM
Descrierea generala a bibliotecii CTCNVK
File ULAW (Sun) audio Prezentarea activităţii bibliotecii şcolare Marin Sorescu a Colegiului Tehnic de Comunicaţii N. V. Karpen Bacău by Florentina Dinca — last modified Dec 16, 2014 07:51 AM
Prezentarea activităţilor educative şi culturale desfăşurate în cadrul bibliotecii şcolare în anul şcolar 2010-2011
MANUALE ŞCOLARE by Florentina Dinca — last modified Aug 23, 2012 11:48 AM
Planuri manageriale ale bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU" a CTC N.V. Karpen Bacău by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 02:51 PM
Planurile manageriale ale bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU" a Colegiului Tehnic de Comunicaţii "N. V. KARPEN" Bacău - care cuprind activităţile şi acţiunile propuse a fi desfăşurate de biblioteca şcolară şi/sau în colaborare cu cadre didactice din instituţia de învăţământ sau cu parteneri externi, comform proiectelor propuse spre derulare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă.
Proceduri operaţionale by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 02:59 PM
Proceduri operaţionale specifice în desfăşurarea activităţilor bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU"
Parteneriate by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 03:23 PM
Biblioteca şcolară "MARIN SORESCU" a Colegiului Tehnic de Comunicaţii "NICOLAE VASILESCU-KARPEN" Bacău are încheiate acorduri de parteneriat - la nivelul colegiului - cu asociaţii şi instituţii culturale şi din domeniul educaţiei în scopul realizării unor activităţi cultural-educative în cadrul unor proiecte comune - care să asigure deschiderea către cultură şi informaţie în rândul tuturor participanţilor.
Proiecte cultural-educative by Florentina Dinca — last modified Dec 08, 2014 11:43 AM
Proiecte cultural-educative iniţiate de biblioteca şcolară sau în parteneriat cu alţi organizatori sau instituţii.