Personal tools
You are here: Home / Formulare
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

Formulare

by Florin Iordache last modified Nov 02, 2017 10:08 AM
File Microsoft Word Document F1 formular referat necesitate by Florin Iordache — last modified Oct 12, 2017 08:27 AM
File Microsoft Word Document F2 Formular activitati desfasurate in timpul programului de lucru by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:29 PM
File x-conference/x-cooltalk F3 Formular invoire cadre didactice by Alina Filimon — last modified Nov 02, 2017 09:05 AM
File Microsoft Word Document F4 formular concediu de odihna cadre didactice by Florin Iordache — last modified Dec 14, 2015 01:22 PM
2015-2016
File Microsoft Word Document F4.1 Formular de concediu odihna pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic by Florin Iordache — last modified Dec 14, 2015 01:23 PM
2016
File Microsoft Word Document F5 Formular referat ore suplinire by Florin Iordache — last modified Oct 03, 2014 10:53 AM
File Microsoft Word Document F6 Formular fisa transfer elevi by Florin Iordache — last modified Sep 02, 2015 02:13 PM
File F7 Formular cerere de eliberare adeverinţă de elev by Loredana Mortun — last modified May 16, 2012 04:38 PM
Cerere pentru eliberare adeverinţă elev 2011-2012.
File Microsoft Word Document F8 Formular Comunicare catre Consiliu de administratie by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:38 PM
File F 9 Formular Asociația Karpen 2010 by Alina Filimon — last modified Nov 06, 2013 08:40 AM
File F10 Formular fisa de observare a lectiei by Florin Iordache — last modified Oct 24, 2016 09:51 AM
Fisa de observare a lectiei adaptata in concordanta cu omects 5547/2011 cu privire la inspectia scolara si manualul de calitate 2008 al CNDIP
File Microsoft Word Document F11 Formular concedii de odihna pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:45 PM
File Microsoft Word Document F12 Formular Raportul Consiliului Clasei by Florin Iordache — last modified Jun 24, 2014 03:11 PM
File Microsoft Word Document F13 formular plata venituri by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 01:02 PM
File Microsoft Word Document F14 FORMULAR ACT PREMIERE 2% by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 01:02 PM
File Microsoft Word Document F15 formular plata regim autofinantat by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:21 PM
File Microsoft Word Document F16 Formular FISA PERSONALA by Florin Iordache — last modified Sep 07, 2017 08:34 AM
2017-2018
File Microsoft Word Document F17 Formular Nota de constatare distrugeri by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:39 PM
File Microsoft Word Document F18 formular adeverinta salariat cadre didactice fara datorii cas by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:40 PM
File Microsoft Word Document F19 formular referat ore suplinire F.R by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:40 PM
File Microsoft Word Document F20 formular nota de serviciu by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:40 PM
File F21 Formular cerere de eliberare acte şi documente şcolare by Loredana Mortun — last modified May 16, 2012 04:32 PM
Cerere de eliberare acte şi documente şcolare
File F22 Formular cerere de eliberare duplicat acte studii by Loredana Mortun — last modified May 16, 2012 04:38 PM
Cerere eliberare duplicat acte studii
File Microsoft Word Document F23 Formular cerere lichidare elevi by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:42 PM
File Microsoft Word Document F24 Formular cerere alocatie by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:42 PM
File Microsoft Word Document F25 Formular aprovizionare cantina by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:26 PM
File Office Word 2007 XML document F26 Formular proces verbal profesor serviciu by Florin Iordache — last modified Sep 20, 2013 02:36 PM
File Microsoft Word Document F27 formular cerere scutire sport.doc by Florin Iordache — last modified Oct 02, 2013 11:22 AM
File Microsoft Word Document F28 Formular motivare absente elevi by Florin Iordache — last modified Jan 15, 2014 09:15 AM
File Microsoft Word Document F29 formular necesar materiale by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:26 PM
File Microsoft Word Document F30 formular de cazare in camin by Florin Iordache — last modified Dec 13, 2013 11:44 AM
File Microsoft Word Document F31 formular decont cartela by Florin Iordache — last modified Dec 13, 2013 11:44 AM
File F32 formular comunicare parinti nefrecventare cursuri elevi invatamant obligatoriu by Alina Filimon — last modified Oct 30, 2012 11:34 AM
File F33 formular informare autoritati nefrecventare cursuri elevi invatamant obligatoriu by Alina Filimon — last modified Oct 30, 2012 11:49 AM
File F 34 Formular programare suplinire ore by Loredana Mortun — last modified Apr 03, 2013 01:02 PM
Programarea acoperirii orelor cadrelor didactice aflate in concediu medical
File F35 formular acord cadru parteneriat pentru educatie by Florin Iordache — last modified Oct 02, 2013 11:23 AM
v sept 2013
File Octet Stream F36_Formular predare lucrari frecvenţă redusa by Loredana Mortun — last modified Oct 25, 2013 10:56 AM
File F 37 Formular comunicare situatie scolara elevi by Alina Filimon — last modified Jan 29, 2015 09:24 AM
La final de semestru sau de an scolar
File Office Word 2007 XML document F39 Registru evidenta multiplicari documente pentru elevi by Florin Iordache — last modified Nov 05, 2014 12:45 PM
File Pascal source code F41 Formular condica mobila SPP by Alina Filimon — last modified Sep 28, 2015 12:30 PM
File F42 Formular Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor by Alina Filimon — last modified Sep 15, 2016 01:09 PM
File F1Bis _Formular necesitate executare lucrari by Alina Filimon — last modified Jun 27, 2017 09:34 AM
File x-conference/x-cooltalk F43 Formular informare sustinere inspectii grade didactice by Alina Filimon — last modified Nov 02, 2017 08:51 AM
File F44 Formular monitorizare cataloage by Alina Filimon — last modified Nov 02, 2017 08:54 AM
Check List Cataloage Frecvență Redusă & Monitorizarea elevilor
File F45 Formular efectuare ore suplimentare by Alina Filimon — last modified Nov 02, 2017 09:25 AM
Decizii de sanctionare elevi by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:36 PM