Personal tools
You are here: Home / Formulare
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

Formulare

by Florin Iordache last modified Nov 02, 2017 10:08 AM
File Microsoft Word Document F1 formular referat necesitate by Florin Iordache — last modified Nov 08, 2018 12:00 PM
Pentru achiziția de materiale consumabile, obiecte de inventar, mijloace fixe
File F 1Bis _Formular necesitate executare lucrari by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 09:10 AM
Pentru executarea unor lucrări de reparatii, amenajari, punere in functiune instalatii
File Microsoft Word Document F2 Formular efectuare ore suplimentare by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 09:11 AM
Referat de necesitate privind efectuarea de ore suplimentare în afara orelor programului normal de lucru
File x-conference/x-cooltalk F3 Formular invoire cadre didactice by Alina Filimon — last modified Nov 02, 2017 09:05 AM
File Microsoft Word Document F4 formular concediu de odihna cadre didactice by Florin Iordache — last modified Nov 27, 2017 01:33 PM
2017-2018
File Microsoft Word Document F4.1 Formular de concediu odihna pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic by Florin Iordache — last modified Nov 27, 2017 01:34 PM
2018
File Microsoft Word Document F5 Formular referat ore suplinire by Florin Iordache — last modified Oct 03, 2014 10:53 AM
File Microsoft Word Document F6 Formular fisa transfer elevi by Florin Iordache — last modified Sep 02, 2015 02:13 PM
File F7 Formular cerere de eliberare adeverinţă de elev by Loredana Mortun — last modified Mar 19, 2018 09:19 AM
Cerere pentru eliberare adeverinţă elev si model de adeverinta elev
File F8 Formular referat necesitate Asociația Karpen 2010 by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 09:25 AM
File F9 Formular asistenta la ore by Florin Iordache — last modified Nov 20, 2018 08:17 AM
Fisa de observare a lectiei adaptata in concordanta cu omects 5547/2011 cu privire la inspectia scolara si manualul de calitate 2008 al CNDIP
File Microsoft Word Document F10 Formular Raportul Consiliului Clasei by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 09:41 AM
Raportul Consiliului Clasei la finalul semestrului / anului şcolar
File Microsoft Word Document F11 formular plata regim autofinantat by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 09:52 AM
File Microsoft Word Document F13 Formular Nota de constatare distrugeri by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 09:55 AM
File Microsoft Word Document F14 formular adeverinta salariat cadre didactice fara datorii cas by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 09:57 AM
File Microsoft Word Document F15 formular referat plata teze corectate F.R by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 10:00 AM
pentru plata orelor de corectare a lucrărilor scrise la clasele de învăţământ liceal cu frecvenţă redusă
File Microsoft Word Document F16 formular nota de serviciu by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 10:42 AM
File F17 Formular cerere de eliberare acte şi documente şcolare by Loredana Mortun — last modified Mar 19, 2018 10:44 AM
Cerere de eliberare acte şi documente şcolare
File Microsoft Word Document F19 Formular cerere retragere elevi by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:11 AM
File Microsoft Word Document F20 Formular cerere acordare alocatie by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:12 AM
File Microsoft Word Document F21 Formular aprovizionare cantina by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:15 AM
File Office Word 2007 XML document F22 Formular proces verbal profesor serviciu by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:17 AM
File Microsoft Word Document F23 formular cerere scutire sport by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:19 AM
File Microsoft Word Document F24 Formular solicitare motivare absente elevi by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:21 AM
File Microsoft Word Document F25 formular necesar eliberare materiale de la magazie by Florin Iordache — last modified May 15, 2018 08:38 AM
REFERAT ELIBERARE MATERIALE / CONSUMABILE DE LA MAGAZIE
File Microsoft Word Document F26 formular solicitare cazare in camin by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:28 AM
File Microsoft Word Document F27 formular solicitare decont cartela by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:29 AM
File F28 formular comunicare parinti nefrecventare cursuri elevi invatamant obligatoriu by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:34 AM
File F29 formular informare autoritati nefrecventare cursuri elevi invatamant obligatoriu by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:35 AM
File F30 Formular programare suplinire ore by Loredana Mortun — last modified Mar 19, 2018 11:38 AM
Programarea acoperirii orelor cadrelor didactice aflate in concediu medical
File F31 formular acord cadru parteneriat pentru educatie by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:41 AM
v sept 2017
File Octet Stream F32_Formular predare lucrari frecvenţă redusa by Loredana Mortun — last modified Mar 19, 2018 11:43 AM
File F33 Formular comunicare situatie scolara elevi by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:45 AM
La final de semestru sau de an scolar
File F34 Formular registru semnalare defectiuni by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:46 AM
pot fi semnalate: Defecţiuni sau funcţionarea necoresunzătoare a instalaţiei electrice, termice, sanitare, deteriorarea sau distrugerea unor bunuri, lipsa sau sustragerea unor bunuri, etc. Problemele pot fi sesizate de elevi, cadre didactice, diriginţi, personal didactic auxiliar şi nedidactic. Dacă problemele sunt sesizate de elevi consemnarea acestora se face de către un angajat al şcolii.
File Office Word 2007 XML document F35 Registru evidenta multiplicari documente pentru elevi by Florin Iordache — last modified Mar 19, 2018 11:48 AM
File Pascal source code F37 Formular condica mobila SPP by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:50 AM
File F38 Formular Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:51 AM
File x-conference/x-cooltalk F39 Formular informare sustinere inspectii grade didactice by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:54 AM
File F40 Formular monitorizare cataloage by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:55 AM
Check List Cataloage Frecvență Redusă & Monitorizarea elevilor
File F41 Macheta calcul ore incadrare by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:57 AM
File Octet Stream F41A Formular incadrare individuala cultura generala by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 11:59 AM
File F41B Formular centralizator numar ore pe discipline by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 12:00 PM
File Octet Stream F42 Registru de observatii ale cadrelor didactice la orele desfasurate in salile de clasa by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 12:01 PM
File F43 Formular informare desfasurare activitati by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 12:08 PM
FIȘĂ “MEMENTO” DE INFORMARE ŞI ORGANIZARE ACTIVITĂȚI ȘI EVENIMENTE ÎN ȘCOALĂ
File Octet Stream F44 Formular evidenta activitati desfasurate in cantina by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 12:17 PM
FIȘĂ EVIDENȚĂ ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE SPECIALE ÎN CANTINĂ (personal implicat, lista alimente)
File x-conference/x-cooltalk F45 Fisa evidenta activitati desfasurate de personalul din cantina in afara atributiilor zilnice by Alina Filimon — last modified Mar 19, 2018 12:18 PM
FIȘĂ EVIDENȚĂ ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CANTINĂ ÎN AFARA ATRIBUȚIILOR ZILNICE ALE PERSONALULUI
Decizii de sanctionare elevi by Florin Iordache — last modified Nov 29, 2011 03:36 PM
File x-conference/x-cooltalk F12_Formular fisa personala cadre didactice by Loredana Mortun — last modified Sep 05, 2018 01:41 PM
2018-2019
File F49_Formular plata cu ora_2018-2019 by Loredana Mortun — last modified Oct 11, 2018 08:59 AM
File Octet Stream F52 formular evidenta saptamanala cantitativ si calitativ servire masa cantina by Iulian Pricopie — last modified Nov 08, 2018 12:25 PM