Personal tools
You are here: Home / Compartimente / biblioteca / Suport legislativ

Suport legislativ

by Florentina Dinca last modified Feb 22, 2012 11:23 AM
Legislatie din domeniul bibliotecilor
File Lg 334-2002 by Florentina Dinca — last modified Nov 30, 2011 09:59 AM
Legea bibliotecilor - nr 334 din 2002
File Legea nr. 593/2004 by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 02:16 PM
Legea 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
File Legea nr. 1/2011 by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 02:20 PM
Legea educaţiei naţionale
File OMECTS 5556/2011 by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 02:28 PM
Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Regulamentului de organiyare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare