Personal tools
You are here: Home / Catedre/ comisii metodice / Catedre / Catedra Tehnică

Catedra Tehnică

by Florin Iordache last modified Nov 21, 2017 08:14 AM
responsabil catedră 2017-2018 Moraru Mihaela
Documente de organizare by Florin Iordache — last modified Dec 06, 2011 09:30 PM
diagrame de resurse, încadrări, orar cadre didactice / elevi, decizie constituire catedră
Documente manageriale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:54 AM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
Documente de dezvoltare profesională by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:57 AM
tabele sinoptice cu formarea profesională din ultimii 5 ani, oferte de cursuri de formare, materiale de la sesiuni de comunicări si referate, publicatii ale catedrelor/ cadrelor didactice, materiale de la activitătile de dezvoltare profesionala desfăsurate în cadrul catedrei/ cercului metodic
Documente extracurriculare by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 11:58 AM
program consultatii, program pregătire pentru performante, program remedial, centralizare rezultate la concursuri, olimpiade, documentatia cercurilor artistice, sportive tehnico-aplicative ce functionează sub egida catedrelor
Documente operaţionale by Florin Iordache — last modified Dec 08, 2011 12:07 PM
format caiet de evaluare, lista portofoliu cadru didactic, lista portofoliu elev, auxiliare curriculare – materiale pentru predare / sinteze materie, materiale pentru învătare / activităti de învătare, materiale pentru evaluare / baterii de teste, proiecte didactice planuri lectie, activităti de învătare, fise de lucru, fise de studiu
arhiva by Florin Iordache — last modified Dec 09, 2011 10:05 AM
Programul "Alege-ţi drumul ! " by Daniela Dimitriu — last modified Mar 14, 2012 11:37 AM
învăţământ profesional în anul şcolar 2012-2013
TIC/Info by Florin Iordache — last modified Apr 03, 2017 06:06 PM
catedra de instruire practica by Florin Iordache — last modified Dec 09, 2011 10:08 AM