Ordine de aprobare

by Florin Iordache last modified 2012-01-24T14:10:57+02:00
documente si hotarari de guvern
Nota MECTS nr. 54987 din 2011 by Alina Filimon — last modified Jan 24, 2012 02:10 PM

Precizari referitoare la aplicarea nomenclatoarelor profesionale privind planurile de invatamant si programele scolare pentru anul scolar 2011-2012

HG nr. 866 din 13.08.2008 by Florin Iordache — last modified Jan 24, 2012 02:10 PM

HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare.

anexe HG nr.866.pdf by Florin Iordache — last modified Jan 24, 2012 02:10 PM

nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin SAM clasele 9,10, nivelul 1 de calificare

ORDIN 3279 din 24.02.2010 by Florin Iordache — last modified Jan 24, 2012 02:10 PM

Ordin cu privire la aprobarea unor masuri privind recunoasterea autorizarii, respectiv acreditarii unitatilor de invatamant profesional si tehnic pentru calificari profesionale de nivelurile 2 si 3.

precizari vet 530_09.03.2009 by Florin Iordache — last modified Jan 24, 2012 02:10 PM

Precizari privind alegerea domeniului de pregatire generala pentru clasa a 10-a, ciclul inferior al invatamantului liceal, filiera tehnologica.

OMECTS_3331 din 25.02.2010 by Florin Iordache — last modified Jan 24, 2012 02:10 PM

Ordin cu privire la aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica saptamanala si comasata pentru clasele a 9-a si a 10-a.

HG nr. 1555 din 9 decembrie 2009.pdf by Florin Iordache — last modified Jan 24, 2012 02:10 PM

HG pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare.

Ordin 5058 din 27.08.2015 by Gabriela Bujor — last modified Oct 15, 2015 03:14 PM

privind aprobarea programelor scolare ale modulelor pentru cultura de specialitate din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a X-a, a XI-a , invatamant profesional de 3 ani

OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016 si anexe 4, 5 by Gabriela Bujor — last modified Mar 22, 2017 09:23 PM

privind aprobarea Planurilor de învățământ și a Programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii precum și pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional