Personal tools
You are here: Home / Examene olimpiade concursuri / Examenul de bacalaureat / Echivalare rezultate competente lingvistice si digitale

Echivalare rezultate competente lingvistice si digitale

by Alina Filimon last modified Oct 17, 2017 10:21 AM
File Ordin nr. 5219/09.09.2010 by Alina Filimon — last modified Oct 17, 2017 10:22 AM
privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
File Anexa 1 la O.M.E.C.T.S nr. 5219 /09.09.2010 by Alina Filimon — last modified Oct 17, 2017 10:23 AM
privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
File Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 5219/09.09.2010 by Alina Filimon — last modified Oct 17, 2017 10:24 AM
privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
File Anexa 3 la O.M.E.C.I. nr. 5219 / 09.09.2010 by Alina Filimon — last modified Oct 17, 2017 10:25 AM
privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat