Metodica si evaluare

contine documente legate de evaluarea elevilor
Exemple ilustrative de evaluare curriculum

contine modele de evaluare realizate in cadrul proiectului Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” Domeniul major de intervenție 1.3 : ”Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale” Contract nr. POSDRU/57/1.3/S/3076