Personal tools
You are here: Home / Metodica si evaluare
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

Metodica si evaluare

by Florin Iordache last modified Nov 25, 2011 10:19 AM
contine documente legate de evaluarea elevilor
File Microsoft Word Document Activitati catedre si cercuri pedagogice.doc by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Office Word 2007 XML document activitati remediale.docx by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File PDF document Adresa nr 1691din 2011 - nota privind evaluarea initiala.d... (2).pdf by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File PowerPoint presentation Atributiile catedrelor, comisiilor 2010.ppt by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Microsoft Word Document ce urmareste metodistul in inspectia tematica in specialitate.doc by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Microsoft Word Document decizie Catedre.doc by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File PDF document didactica disciplinelor tehnice.pdf by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File PDF document elaborarea unui test predictiv.pdf by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File PDF document Foaie de parcurs 2011 -2012_final (3).pdf by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Microsoft Word Document la ce clase se aplica testele.doc by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File PDF document MANUAL DE EVALUARE TVET.pdf by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Microsoft Word Document matrice de specificatie si model de test.doc by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Microsoft Word Document model de procedura pentru elaborarea testului.doc by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Office Word 2007 XML document PLAN DE EVALUARE Modulul Retele de telecomunicatii.docx by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File PowerPoint presentation SEDINTA.ppt by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Zip archive strategia de evaluare.zip by Florin Iordache — last modified Nov 25, 2011 10:18 AM
File Ghid de bune practici la Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen by Florin Iordache — last modified Oct 02, 2012 10:50 AM
Reforma educatiei by Remus Cazacu — last modified Nov 01, 2012 09:04 AM
Exemple ilustrative de evaluare curriculum by Florin Iordache — last modified Mar 25, 2013 11:52 AM
contine modele de evaluare realizate in cadrul proiectului Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” Domeniul major de intervenție 1.3 : ”Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale” Contract nr. POSDRU/57/1.3/S/3076
Modele de proiecte de tehnologie didactica by Florin Iordache — last modified May 06, 2014 12:10 PM
contine proiectele si planurile de lectii realizate de colegi cu ocazia inspectiilor de grade didactice
File Microsoft Word Document CLARIFICARI PRIVIND STRUCTURA AUXILIARELOR CURRICULARE by Remus Cazacu — last modified Sep 22, 2014 03:27 PM
Invatarea centrata pe elev by Remus Cazacu — last modified Oct 09, 2014 10:36 AM
Inspectii de grad 2016-2017 by Corina Savuc — last modified Mar 22, 2017 09:54 AM
inspectii scolare 2017-2018 by Anca Gurlui — last modified Jan 25, 2018 09:26 AM
planuri de lectie
File Metode moderne de invatare by Alina Filimon — last modified Dec 05, 2018 02:32 PM
prezentare a mai multor metode de invatare moderna