Personal tools
You are here: Home / Compartimente / biblioteca / Proceduri operaţionale

Proceduri operaţionale

by Florentina Dinca last modified Aug 16, 2012 02:59 PM
Proceduri operaţionale specifice în desfăşurarea activităţilor bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU"
File Procedura operaţională privind activitatea bibliotecii. Ediţia I by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 03:09 PM
Procedura operaţională privind activitatea bibliotecii - ediţia I descrie două dintre activităţile de bază desfăşurate în biblioteca şcolară: împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi coordonarea şi îndrumarea utilizatorilor în desfăşurarea activităţilor de studiu, cercetareşi informare - şi elaborare a lucrărilor în sala de lectură.