Proceduri operaţionale

by Florentina Dinca last modified 2012-08-16T14:59:03+03:00
Proceduri operaţionale specifice în desfăşurarea activităţilor bibliotecii şcolare "MARIN SORESCU"
Procedura operaţională privind activitatea bibliotecii. Ediţia I by Florentina Dinca — last modified Aug 16, 2012 03:09 PM

Procedura operaţională privind activitatea bibliotecii - ediţia I descrie două dintre activităţile de bază desfăşurate în biblioteca şcolară: împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi coordonarea şi îndrumarea utilizatorilor în desfăşurarea activităţilor de studiu, cercetareşi informare - şi elaborare a lucrărilor în sala de lectură.