Arhiva ordine de aprobare 2004-2006

by Florin Iordache last modified 2012-01-25T09:48:27+03:00
om3488 23 mar 2006 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea programelor şcolare pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, la: Limba engleză (limba modernă 1, limba modernă 2), Limba franceză (limba modernă 1, limba modernă 2), Limba germană (limba modernă 1, limba modernă 2), Limba italiană (limba modernă 1, limba modernă2), Limba rusă (limba modernă 1, limba modernă 2), Limba spaniolă (limba modernă 1, limba modernă 2), Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Orientare şi consiliere vocaţional

om3410 7 mar 2006 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru clasele a XI-a – a XII-a, ciclul superior al liceului, la: Limba engleză (limba modernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3) – filierele teoretică şi vocaţională; Limba franceză (limba modernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3) – filierele teoretică şi vocaţională; Literatură universală – filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie şi filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie unitariană

om3252 din 2006 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

OMECT 4706 aprobare SPP nivel 2 2005 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea standardelor de pregatire profesionala pentru nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului Phare TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.01, de modernizare a învatamântului profesional si tehnic

omec_3008 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru anul de completare, clasa a XI-a

OMEdC 3172 din 30.01.06 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

referitor la aprobarea planurilor de învatamânt si a programelor scolare pentru cultura de specialitate,aferenta ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directa de calificare - la clasele a XI-a si a XII-a învatamânt de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica - si pentru ruta progresiva de calificare - la clasele a XII-a si a XIII-a învatamânt de zi, prin scoala de arte si meserii si anul de completare

omedc 4705 - 29iul05 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea curriculumului din aria curriculară Tehnologii, pentru anul de completare - clasa a XI-a

ordin 1847 si anexe by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învățământ si a programelor scolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar

ordin 3458 si anexa by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a de liceu şi a programelor şcolare ale disciplinelor de cultură generală pentru şcoala de arte şi meserii

Ordin 4760 si anexa.pdf by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea standardelor de pregatire profesionala si a curriculumului pentru unele calificari profesionale pentru învatamântul postliceal

ordin 5959 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

cu privire la aprobarea programelor scolare pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului

Anexa nr 1 la OMEdC 4947_23.08.06 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru calificările noi de nivel 1, 2 şi 3

Ordin 4597 din 2005 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea şi aplicarea programelor şcolare pentru anul de completare, la disciplinele: Limba engleză (limba modernă 2), Limba franceză (limba modernă 2), Limba germană (limba modernă 2), Limba italiană (limba modernă 2), Limba rusă (limba modernă 2)

omec 3257 2004 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea standardelor de pregătire profesională elaborate în cadrul proiectului Phare TVET RO 0108.01 de reformă a învăţământului profesional şi tehnic

Ordin 3451 din 2004 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate şi instruire practică din aria curriculară Tehnologii, la clasele a IX a şi a X a, şcoala de arte şi meserii precum şi curriculumului diferenţiat la cultura de specialitate din aria curriculară Tehnologii, la clasele a IX a şi a X a, liceul tehnologic

Omedc 4122 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

referitor la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, clasa a XI-a, an de completare

ordin 5287 din 09 oct 06 by Florin Iordache — last modified Jan 25, 2012 08:48 AM

cu privire la aprobarea programelor scolare pentru aria curriculara „Consiliere si orientare”, clasele a IX-a – a XII-a