Publicații

Lista publicațiilor. Articole în cărți și reviste. Participări la simpozioane (proprii și cu elevii). Rezultate. Diplome