Personal tools

Documente manageriale

by Florin Iordache last modified Dec 08, 2011 02:22 PM
plan managerial/ activităti lunare, SPP si CRR / programe, planificări calendaristice / ale unitătii de învătare – câte un model pentru fiecare disciplină, planul de evaluare, modul, nivel - procese verbale ale sedintelor lunare si extraordinare – consemnate olograf într-un registru cu număr de înregistrare la deschiderea lui si paginat si scanat în format pdf, atributii catedră si repartizarea pe membri, programe CDS/CDL avizate si aprobate, comunicări, note, precizări, planuri de măsuri remediale, rapoarte de activitate semestriale/ anuale
File Plan de evaluare 2011-2012 by Ardei Mihai — last modified Sep 09, 2012 07:10 PM
Plan de evaluare 2011-2012
Plan managerial, rapoarte, procese-verbale by Ardei Mihai — last modified Dec 06, 2011 08:08 PM
Plan managerial, rapoarte, procese-verbale
Programe si planificari by Ardei Mihai — last modified Dec 06, 2011 08:08 PM
Programe si planificari
Teste initiale by Ardei Mihai — last modified Dec 06, 2011 08:09 PM