Personal tools
You are here: Home / Comisii / Arhiva / Arhiva_dec_2016 / Comisia de achizitii
Navigare
Log in


Forgot your password?
 

Comisia de achizitii

by Florin Iordache last modified Feb 03, 2012 11:49 AM
Documente specifice by Florin Iordache — last modified Feb 03, 2012 11:51 AM
Atribuțiile comisiei Repartizarea sarcinilor pe membri Raport de activitate semestrial/anual Plan managerial/de activități Produse ale activităților comisiei (procese verbale, situații statistice, analize, proiecte, înregistrări video, fotografii, dovezi, activități)