Managementul prezenței elevilor la școală și prevenirea absenteismului - proiect