2011-2012

conţine etapele pregatitoare, modele cereri
model cerere

pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3

model cerere

pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3 avansat

tabel

ELEVII ŞI TEMELE pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3