Personal tools

2011-2012

by Daniela Dimitriu last modified Mar 05, 2012 05:38 PM
OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”
File C source code Regulament specific by Daniela Dimitriu — last modified Mar 05, 2012 05:41 PM
privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” _ Nr. 30.131 / 17.02. 2012
File Metodologie cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare by Daniela Dimitriu — last modified Mar 06, 2012 07:48 AM
Anexa 1 _ ordinul 3035_ 10. 01.2012
File Rezultate obţinute - proba scrisă -3 martie 2012 by Daniela Dimitriu — last modified Mar 07, 2012 04:09 PM
Olimpiada la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii"- etapa judeţeană
File Octet Stream Programa olimpiada by Daniela Dimitriu — last modified Mar 05, 2012 05:52 PM
domeniul - electronică, automatizări, telecomunicaţii